ingersafvestad.se

  

Inger Säfvestad

Konstnärligt verksam med keramik, målande och skrivande, med en bakgrund av att före pensioneringen ha arbetat i många år som psykoterapeut, psykolog och Jungiansk analytiker.

  

Tel: 0703984186  E-post: i.safvestad@gmail.com,  

Hemsida: www.ingersafvestad.se

 

 

Jag avslutar tyvärr min mottagning vid årsskiftet 2018-2019 på grund av pensionering.

 

Om skapandets processer:

I mitt konstnärliga arbete utgår jag från ett personligt perspektiv, men är också inspirerad av ett psykodynamiskt och jungianskt synsätt. Det finns en spänning i gränslandet mellan det inre landskapet och det vi ser och hör omkring oss. Det är i det mellanrummet som våra inre och yttre bilder, samt andra skapelser ur fantasin kommer till.

 

Jag ser skapandet som format ur egna unika upplevelser och uttryckssätt, men är också starkt påverkat av det gemensamma kulturella arvet, inte bara det nationella! Det ofta omedvetna inre skeendet, och de dolda processerna i relationerna till andra kan dyka upp i berättelser, beskrivning av konkreta händelser eller i en mer symbolisk form, som en bild eller ett kroppsligt uttryck som i sin tur kan "översättas" till form och färg.

 

Drömmar och dagdrömmar är rika källor för att få fatt i de nivåer inom oss som inte är så medvetna, men som färgar upplevelser och beteenden. Att försöka förstå de mönster för hur vi ser på oss själva och för hur vi handskas med våra relationer, inspirerar mig också i skapandeprocessen.