Böcker och artiklar

Böcker och artiklar

 

 

"Analytisk Psykologi. En introduktion till jungiansk teori och praktik".

Artikel skriven tillsammans med Gunilla Midbøe, publicerad i "Psykoterapi" nr 3, 2014

 

"Psykoterapi i Europa. En kamp för kvalitet och tillgänglighet av psykoterapeutisk behandling".

Artikel skriven tillsammans med Åke Granberg, publicerad i "Insikten" nr 4, 2012

"Hemma, vad är det? Om att ha fotfäste, tappa det och kanske hitta ett annat..."

Ord och bilder funna och målade av Inger Säfvestad. Förlag: i.safvestadbooks, Stockholm 2011. Läs mer >

"Att arbeta med drömmar i Jungiansk Analys"

Kapitel i en "småskrift" kring CG Jung och den analytiska psykologin, utgiven av Svenska CG Jungstiftelsen 2011.

"När är det dags att lägga av? En betraktelse kring avslutandets ambivalens, kring 60+"

Artikel i "Insikten" nr 3, 2010

"Installationsföreläsning av Daniel Stern. Forms of Vitality."

Artikel i "Insikten" nr 5, 2009

'Object Relations and Integrative Psychotherapy. Tradition and Innovation in Theory and Practice’.

Redigerad av Inger Säfvestad Nolan och Patrick Nolan. Förlag: Whurr, London 2002.

‘Astray in the DarkForest’. “Flyga vilse i Nattskogen".

En historia målad och berättad av Inger Säfvestad Nolan. Förlag: IIIP Books, Dublin 2005.

‘If I Only Have A Hammer Everything Looks Like Nails’.Artikel av I. Säfvestad i ‘Eisteach’, Winter 1999

‘Imagery and Art as Symbolic Language in Psychotherapy’. Artikel av I. Säfvestad i ‘Eisteach, Summer 1996