Bakgrund, erfarenhet, legitimation

Bakgrund, erfarenhet och legitimation

Under mina första 20 år som psykolog i Skåne, främst Malmö, arbetade jag med det tidiga föräldraskapet och med behandling av små barn och deras föräldrar. Parallellt hade jag privatpraktik för individualterapi.

1988 flyttade jag till Irland och arbetade där som psykoterapeut och handledare i Dublin i 20 år. Jag grundade där tillsammans med Patrick Nolan, min partner,The Irish Institute for Integrated Psychotherapy, och redigerade boken "Object Relations and Integrated Psychotherapy. Tradition and Innovation inTheory and Practice." Jag arbetade som psykoterapeut, handledare och lärare inom institutet, och ledde många workshops för psykoterapeuter. Jag undervisade också på flera psykoterapiutbildningar i Dublin i mina tre specialområden: Modern utvecklingspsykologi, kroppsorienterade metoder, användande av "inre bilder" samt form och bild som en viktig del i den psykoterapeutiska processen.

Jag återvände till Sverige 2008 och byggde då upp en ny privatpraktik på Södermalm i Stockholm. Jag har också givit en del föreläsningar och workshops här, flera med Jungianskt innehåll. Måleri, skrivande och keramik har jag "alltid" sysslat med vid sidan om psykoterapiverksamheten, och hade under 80-talet ett flertal utställningar på gallerier och konstföreningar i Skåne. 26 april - 8 maj 2013 hade jag en separatutställning på Galleri Greger på Hornsgatan 46 i Stockholm.

Min psykologlegitimation fick jag 1978, psykoterapilegitimation 1991, samt specialistkompetens i klinisk psykologi 1995. På Irland tog jag en Master’s i systemisk familjeterapi. Jag har också skaffat mig en utbildning i kroppsterapi på psykodynamisk grund (Svenska föreningen för kroppsorienterad psykoterapi). 2007 blev jag färdig med utbildningen till Jungiansk analytiker, och fick fullt medlemsskap i The International Association for Analytical Psychology, IAAP.